Youth Club

At the moment, mainly because our small number of young people (who were very faithful) moved away to places such as Yorkshire and Korea, we are not holding a Youth Club, but we shall resume it as soon as possible when circumstances provide us with the opportunity.

Ar hyn o bryd, yn bennaf oherwydd bod ein nifer fechan o bobl ifanc (a fu'n ffyddlon iawn) wedi symud i ffwrdd i leoedd fel Swydd Efrog a Korea, nid ydym yn cynnal Clwb Ieuenctid, ond byddwn yn ail-gydio cyn gynted ag sydd bosibl pan fo amgylchiadau'n rhoi inni'r cyfle.