Sunday School

We have a Sunday School for children of all ages that runs during the morning service at the church. Each lesson is Bible-based and we have a lot of fun. We enjoy singing, drawing, painting, games and making all kinds of crafts. All are welcome. Please come and join us!

Ysgol Sul

Mae gennym Ysgol Sul i blant o bob oed sy'n rhedeg yn ystod gwasanaeth y bore yn yr eglwys. Mae pob gwers wedi ei seilio ar y Beibl a chawn lawer iawn o hwyl. Yr ydym yn mwynhau canu, tynnu lluniau, paentio, gemau a gwneud pob math o grefftau. Mae croeso i bawb. Dewch ac ymunwch gyda ni, os gwelwch yn dda!