Young People

Apart from Sunday School we have, during most years run a Youth Club as well. At the moment, mainly because our small number of young people (who were very faithful) moved away to places such as Yorkshire and Korea, we are not holding a Youth Club, but we shall resume it as soon as possible when circumstances provide us with the opportunity.

Pobl Ifainc

Ar wahan i'r Ysgol Sul yr ydym fel arfer wedi rhedeg Clwb Ieuenctid hefyd. Ar hyn o bryd, yn bennaf oherwydd bod ein nifer fechan o bobl ifanc (a fu'n ffyddlon iawn) wedi symud i ffwrdd i leoedd fel Swydd Efrog a Korea, nid ydym yn cynnal Clwb Ieuenctid, ond byddwn yn ail-gydio cyn gynted ag sydd bosibl pan fo amgylchiadau'n rhoi inni'r cyfle.