Prayer

We believe that prayer is a vital activity within the church. It involves personal devotion, of course, but in terms of the church corporately it is the engine room, so we lay great stress upon it. There are many opportunities for prayer within the life of the church:

  • Our main prayer meeting is on Wednesday evenings, combined with a Bible Study
  • Prayer is also an important component of the Ladies’ Meeting and is an ever present element indeed in most of the church activities
  • We hold a short morning prayer meeting on Sunday mornings before the time of worship begins
  • From time to time during the year, also, we hold Half Days of Prayer on Saturday mornings; these give us a greater opportunity to address certain issues in greater depth

Gweddi

Credwn, fel yr awgrymir uchod, fod gweddi’n weithgarwch hanfodol o fewn yr eglwys. Mae’n golygu defosiwn personol, wrth gwrs, on d yn nhermau’r eglwys fel corff dyma’r injan sy’n cynhyrchu pwer, felly rhown gryn bwyslais arno. Mae llawer o gyfleoedd i weddio’n gynwysedig ym mywyd yr eglwys:

  • Mae ein prif gyfarfod gweddi ar nos Fercher, a hwnnw’n cael ei gyfuno ag Astudiaeth Feiblaidd
  • Mae gweddi hefyd yn elfen bwysig yng Nghyfarfod y Chwiorydd ac yn wir mae’n elfen sy’n bresennol yn y rhan fwyaf o weithgareddau’r eglwys
  • Cynhaliwn gyfarfod gweddi byr ar foreau Sul cyn i’r oedfaon ddechrau
  • O bryd i’w gilydd yn ystod y flwyddyn, hefyd, cynhaliwn Hanner Diwrnod o Weddi ar foreau Sadwrn; mae hyn yn rhoi gwell cyfle i ni fynd i’r afael â rhai materion penodol i fwy o ddyfnder