Find Us

On Sundays in Victoria Hall, Bryn Road – Morning service at 10.30a.m. and Welsh service (with simultaneous English translation via headphones) at 5.00p.m.

For other activities during the week in the Lampeter Christian Centre, Yr Hedyn Mwstard/The Mustard Seed in College Street.

Dewch o hyd i ni

Ar ddydd Sul yn Neuadd Fictoria, Heol y Bryn – gwasanaeth boreol am 10.30 o’r gloch a gwasanaeth Cymraeg (gydag offer cyfieithu) am 5.00 o’r gloch.

Ar gyfer gweithgareddau eraill yn ystod yr wythnos yng Nghanolfan Gristnogol Llanbed, Yr Hedyn Mwstard, yn Stryd y Coleg

Contact Us

By telephone: Phone one of the elders – Gareth Jones (01570 423368) or John Martin (01570 493260)

Or through Yr Hedyn Mwstard (01570 423344)

Cysylltwch â ni

Drwy ffôn: ffoniwch un o’r henuriaid – Gareth Jones (01570 423368) neu John Martin (01570 493260)

Neu drwy’r Hedyn Mwstard (01570 423344)

Email / Ebost

Please enter your full name
Please enter the email address you would like us to contact you with
Please enter the subject for the message, or leave the default subject entered
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.