Welcome

To the online home of Lampeter Evangelical Church.

We are situated in the heart of the town and welcome people whoever you are, new to the Christian Faith or not, to worship with us.

Croeso

I gartref arlein Eglwys Efengylaidd Llanbed

Yr ydym wedi ein lleoli yng nghanol y dref a chroesawn bobl pwy bynnag ydynt, p'un a ydych yn newydd i'r Ffydd Gristnogol neu beidio, i addoli gyda ni.

Upcoming Events / Digwyddiadau

News & Notices / Newyddion a Chyhoeddiadau

Grwp Ty Cymraeg

Grwp Ty Cymraeg am Yr Hedyn Mwstard ar y drydedd nos Fercher o’r mis, am 7.30 o’r gloch.

.

James - English House Group

The English house group this month (3rd Wednesday of the month) will be starting a new study on the epistle of James. You will be very welcome to join us. We meet at Arfryn, Bryn Road, Lampeter at 7.30pm.

.