Welcome

To the online home of Lampeter Evangelical Church.

We are situated in the heart of the town and welcome people whoever you are, new to the Christian Faith or not, to worship with us.

Croeso

I gartref arlein Eglwys Efengylaidd Llanbed

Yr ydym wedi ein lleoli yng nghanol y dref a chroesawn bobl pwy bynnag ydynt, p'un a ydych yn newydd i'r Ffydd Gristnogol neu beidio, i addoli gyda ni.

Upcoming Events / Digwyddiadau

News & Notices / Newyddion a Chyhoeddiadau

Missionary Evening - AWM

You are invited to join us for a Missionary evening with AWM (Arab World Ministry) on Wednesday 21st November 2018 at 7.30pm at the Mustard Seed, College Street, Lampeter.

.

Harvest Thanksgiving

You are invited to join us for our Harvest thanksgiving services on 14th October 2018 at Victoria Hall, Bryn Road, Lampeter. Morning Service at 10.30am and Welsh evening service at 5.30pm. Our preacher will be Stephen Evans from Llandysul. The Morning service will be followed by a fellowship lunch. All are welcome.

Diolchgarwch Y Cynhaeaf

Dydd Sul, Hydref 14eg. Gwasanaeth Saesneg yn y bore am 10.30 o'r gloch & gwasanaeth Cymraeg yn y hwyr am 5.00 o'r gloch. Pregethwr: Stephen Evans (Llandysul). I ddilyn gwasanaeth y bore ceir cinio ar y cyd. Croeso cynnes I bawb.

Grwp Ty Cymraeg

Grwp Ty Cymraeg am Yr Hedyn Mwstard ar y drydedd nos Fercher o’r mis, am 7.30 o’r gloch.

.

James - English House Group

The English house group this month (3rd Wednesday of the month) will be starting a new study on the epistle of James. You will be very welcome to join us. We meet at Arfryn, Bryn Road, Lampeter at 7.30pm.

.